Özgün Eğitim Modeli

Küçük Şeyler Anaokulları, proje yaklaşımından esinlenerek, Türkiye’de okul öncesi eğitim alanında hazırlanmış en özgün eğitim programını sunmaktadır.

Sadece Küçük Şeyler Anaokullarında bulacağınız bu programın temel özellikleri şunlardır:

  • Bilim ve sanat temellidir.
  • Çocuğun gerçek hayatın içinde etkileşim ve iletişim içinde olduğu herhangi bir konu, soru, durum ya da problem ile ilgili sistematik veri ve bilgi toplama süreci, proje yaklaşımının temel felsefesini oluşturmaktadır
  • Çocuk merkezli ve çocuğun yön verdiği bir sistemdir
  • Belirgin şekilde giriş- gelişme ve sonuç bölümleri vardır
  • Üzerinde çalışılan proje direk olarak gözlenebilen bir konudur
  • Yaşamın içinden konular seçilir
  • İlk elden keşfetmenin yolları vardır
  • Bölgesel ve kültürel farklılıklara karşı duyarlıdır
  • Çocukları gerçek yaşam koşullarına hazırlar
  • Motivasyonu yükseltir
  • Okulda öğrenilenlerle gerçek hayat arasındaki bağlantıyı anlamlı hale getirir
  • Bilginin oluşumunda işbirliğine dayalı çalışma ortamları kurulmasını sağlar
  • Sosyal iletişim becerilerinin artmasına destek olur
  • Problem çözme becerilerinin gelişimine katkıda bulunur
  • Çocukların farklı disiplinler arasındaki bağlantıyı anlamasını sağlar
  • Çocuğun kendi okuluna veya topluma katkıda bulunması için fırsatlar oluşturur
  • Çocukların bireysel farklılıklarından doğan güçlü yönleri ortaya koymaları için fırsatlar tanır